IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej
zapraszają Uczniów i Nauczycieli do udziału w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Tadeusza Kryzi

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie
Starosta Powiatu Tarnowskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów
Prezes Firmy Witospol

 

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do udziału

w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Tadeusza Kryzi

 

Cele konkursu:

  1. Przybliżenie postaci Tadeusza Kryzi i jego twórczości.
  2. Upamiętnienie historii żołnierzy wyklętych.
  3. Przybliżenie historii małej ojczyzny.
  4. Pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej.Kategorie wiekowe:
  5. Uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VIII.  
  6. Szkoły średnie.

Kryteria oceny:

  1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
  2. Interpretacja wiersza.
  3. Kultura słowa.
  4. Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pocztą karty zgłoszeniowej wypełnionej drukowanymi literami lub komputerowo uczestnika (załącznik 1) na adres email zspwr@interia.pl lub na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 67
33 – 133 Wał Ruda.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 26 lutego 2021r. Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 3 marca 2021r. o godz. 9.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej. Jeśli nie powrócimy do nauczania stacjonarnego prosimy o przesłanie nagrania recytacji w formie filmu w formacie mp4 lub mov i przesłanie lub dostarczenie go do szkoły do dnia 2 marca. Nagrania przesłuchane zostaną przez komisję w dniu 3 marca, zaś wyniki zostaną ogłoszone na stronie facebook szkoły. Z każdej placówki można zgłosić maksymalnie 3 uczestników z każdej kategorii. Nagrania laureatów zamieszczone zostaną na stronie facebook szkoły.

Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji jeden utwór Tadeusza Kryzi zgodnie z podanym źródłem (wiersze zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w formie elektronicznej). Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie, a opiekun podziękowanie za przygotowanie ucznia do konkursu.

 

O przyznaniu nagród zadecyduje kompetentne Jury powołane przez Organizatora. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo
do niewyłaniania laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 14 67 82 038 lub pod adresem email zspwr@interia.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!