Odebranie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Katedrze Wawelskiej

   W dniach 13 XII przedstawiciel 51 TDH Pasjonaci z Woli Radłowskiej uczestniczył w zlocie „Betlejemskie Światło Pokoju” w Krakowie. Harcerze wzięli udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Katedrze Wawelskiej, gdzie zgromadziły się zastępy harcerskie z różnych stron Polski. Samo zaś światło przekazane zostało przez skautów ze Słowacji. Historia Betlejemskiego Światła Pokoju w Polsce sięga 1991r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów, a oni zaś od skautów austriackich, którzy przywożą BŚP z Betlejem z Groty Narodzenia Pańskiego.

   Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz w Polsce a raz na Słowacji. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, a także do Szwecji. W Polsce harcerki i harcerze dzielą się BŚP ze wszystkimi. Niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.