XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem"

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej

 

Honorowy patronat:

Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż

Marszałek Województwa Małopolskiego –  Witold Kozłowski

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin - ks. Piotr Cebula

             Starosta Powiatu Tarnowskiego –  Roman Łucarz

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka

 

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby do udziału w

XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

 

Cele konkursu:

1.Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.

2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu oraz podczas

    walki o swoją wolność i godność.

3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci,  młodzieży i dorosłych.

 

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Godność i powołanie człowieka w czasach próby.

Zagadnienia rozszerzające temat:

 

Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka.

~fragment homilii beatyfikacyjnej z 10 czerwca 1987r.

Jan Paweł II

 

1. Jestem powołany do bycia świętym.

2. Powołanie mamy i taty.

3. Powołanie do służby Bożej.

4. Ciało zawsze nosi w sobie zapis nieśmiertelności.

5. Godność Karoliny – godność kobiety.

6. Źródła godności człowieka.

7. Na ścieżkach życia – fundamentalne życiowe wybory.

8. Nie jestem samotną wyspą. Bliźni są obok mnie.

9.”Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – interpretacja hasła roku duszpasterskiego     2020/2021 przez pryzmat postaci bł. Karoliny.

 

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób. Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • szkoły średnie  (praca plastyczna  lub tekst poetycki),
 • dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  26 marca  2021 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno  -                                                                                                           Przedszkolny                                                                                                                

w Woli Radłowskiej 67

33 –133 Wał –Ruda,

telefon: 14 6782038

 • Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.
 • Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl 
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.
 • Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.
 • Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 8  czerwca 2021 r. o godzinie 1000  w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie

Zapraszamy!

 

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się z Ewangelią,z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nauczaniem Jana Pawła, a w szczególności kazanie Jana Pawła II w czasie beatyfikacji Bł. Karoliny w dniu 10.06.1987 w Tarnowie oraz z materiałami publikowanymi na stronie internetowej http://www.zspwolaradlowska.pl,www.diecezja.tarnow.pl/,   http://www.sanktuariumzabawa.pl,http://www.gminaradlow.pl/, http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl.

 

Regulamin wraz z pozostałymi dokumentami konkursowymi znajduje się na stronie fb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Radłowskiej