Odpowiadamy

 • Zagadka 1: Opisz krótko, jaką rolę pełnią aniołowie w trzech wybranych religiach.

  Zagadka 1: Opisz krótko, jaką rolę pełnią aniołowie w trzech wybranych religiach.

  Anioły to fascynujące człowieka istoty. Od wieków stawały się natchnieniem dla poetów, postaciami chętnie odtwarzanymi na płótnie, aż współcześnie przeszły do pop kultury jako słodkie, pyzate dzieci ze skrzydełkami, pojawiające się na wystawach sklepowych podczas walentynek. Jest także nauka zajmująca się aniołami- angelologia. Okazuje się, że niektóre z religii mają odmienne spojrzenia na te boskie istoty. Poniżej prezentujemy spojrzenie prawosławia, judaizmu i islamu.

  Według religii prawosławnej anioły to istoty duchowe i nieśmiertelne. Posiadają wolną wolę jak człowiek. Główną ich rolą jest ochrona ludzi, przekazywanie człowiekowi wyroków Boskich, a Najwyższemu wszelkich próśb człowieka wzmacniając go jednocześnie w wierze. Anioł Stróż bardzo dobrze czuje się obok ziemskiego człowieka. Kiedy człowiek żyje życiem duchowym i postępuje jak posłuszne dziecko, jego Anioł nie cierpi, lecz raduje się razem z nim i na koniec radosny wraca do Boga wraz z duszą, ponieważ dusza czyniła to co, podoba się Aniołowi, co podoba się Bogu. Ale zdarza się, że Anioł Stróż przeżywa lata męczarni z duszą jakiegoś człowieka i w rezultacie powraca do Boga z pustymi rękami. "Już tylko z tego jednego powodu, z szacunku dla trudu, który podejmuje mój Anioł Stróż, powinienem walczyć, żeby nie znaleźć się w piekle."

  W judaizmie zaś, anioł czyli MALACH jest istotą nadprzyrodzoną, która stoi przy Bogu w niebie i jest całkowicie jemu podporządkowany. Aniołowie zanoszą modlitwy przed oblicze Boga. Ponieważ nie mają wolnej woli i są w stanie wykonywać jedynie wolę Boga. Objawiają się przeważnie pod postacią ludzką. Czasami ukazują się wybranym ludziom, by wybraniec rozpoznał wolę Boga. Anioł jest obdarzony darem latania – ruchem najpiękniejszym i najdoskonalszym. W myśli żydowskiej położony jest na ten fakt wielki nacisk.

  Anioły w islamie wymieniane są jako drugie po wierze w Boga więc są bardzo ważne. Po arabsku anioł to MALAK. Według Islamu anioły to istoty rozumne, bezcielesne, stworzone ze światła, przeciwstawiane dżinnom także istotom rozumnym, jednak stworzonym z ognia. Anioły są wspomniane w Koranie jak i w sunnie. Anioły posiadają różne funkcje. Jedną z nich jest funkcja posłańca, przekazującego słowo boże prorokom, są sługami Allaha i głoszą jego chwałę. Na ziemi zadaniem aniołów jest ochranianie ludzi. Znajdują się one po prawej i lewej stronie człowieka, a także z tyłu. W Koranie wspomina się, że anioły są płci żeńskiej, jednak nie wszystkie. Podczas Sądu Ostatecznego niektóre z aniołów mają dźwigać tron Boga, inne otwierać księgi z zapisanymi uczynkami ludzi i wykonywać wyrok.

 • Zagadka nr 2: Jan Kochanowski to wybitny przedstawiciel poezji renesansu.

  Zagadka nr 2: Jan Kochanowski to wybitny przedstawiciel poezji renesansu. Czy autor  potrafił pokazać w swej twórczości zarówno smutne jak i wesołe aspekty życia ludzkiego?

  Jan Kochanowski jak najbardziej potrafił ukazać wesołe i smutne aspekty życia ludzkiego. Ukazuje to m. in. fragment jego Trenu VIII: „To tego to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu, Nie masz zabawki nie masz ro[z]śmiać się nikomu.”. Fragment ten opowiada o szczęściu jakie dawało ojcu jego ukochane dziecko i smutku i pustce jaką spowodowała jego strata. Myślę, że przykład ten idealnie ukazuje to jak smutek i radość przeplatają się w twórczości Kochanowskiego.

 • Zagadka nr 3 Cytaty

  Oto fragmenty, które pięknie wyrażają czym dla człowieka jest ból cierpienie a czym radość. Zamieszczamy nie tylko fragmenty świętych pism dla poszczególnej religii ale także mądrość ludową czyli….. przysłowia:)

  "Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci." Pwt 31,6

  "Nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą." Ne 8, 10

  „Jeśli Bóg jest ojcem, to szczęście jest ojczymem” Mądrości żydowskie

  „Błogosławiony, kto znając swoją siłę nie krzywdzi innych” Przysłowie arabskie

  „Brak cierpliwości w nieszczęściu jest gorszy niż samo nieszczęście” Przysłowie arabskie

  „Szczęście przychodzi do tego, kto za nim nie goni” 

  Prorok Mahomet

   

  Wg. hinduskiej legendy do osiągnięcia szczęścia należy wykonać siedem kroków, a że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy…. Poniżej prezentujemy wspomniane kroki:

  1.Kultywuj miłość własną, aby osiągnąć szczęście

  2.Działaj, wprowadzając plany w życie

  3.Wyrwij zazdrość z korzeniami

  4.Walcz z urazami

  5.Nie bierz tego, co nie należy do Ciebie

  6.Wyeliminuj krzywdę ze swojego życia

  7.Bądź wdzięczny za każdy dzień swojego życia