Odpowiadamy

 • Beata_Samborska.jpg

  Zagadka numer 5

  Odpowiedź na zagadkę nr 5:

   

  1) radość - obraz Beaty Samborskiej pt. ,,Radość dziecka",

  2) smutek - obraz Jana Matejki pt. ,,Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki".

 • Zagadka numer 4

  Odpowiedź na zagadkę nr 4:


  Tak, post występuje też w innych religiach. Przykładem są:


  a) judaizm (podczas dni świątecznych takich, jak Jom Kippur czy Pascha. Przed Jom Kippur oprócz postu nie wolno np. prowadzić pojazdów),

  b) islam (podczas miesiąca ramadam muzułmanie podejmują codzienny ścisły post od rana do zachodu słońca),

  c) hinduizm (podczas święta Śiwaratri wyznawców obowiązuje ścisły całodzienny post).

   

 • Zagadka numer 3

  Odpowiedź na zagadkę nr 3:

  Cytat z ,,Księgi Koheleta":

  ,,Wszystko ma swój czas,
  i jest wyznaczona godzina
  na wszystkie sprawy pod niebem:
  Jest czas rodzenia i czas umierania,
  czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
  czas zabijania i czas leczenia,
  czas burzenia i czas budowania,
  czas płaczu i czas śmiechu,
  czas zawodzenia i czas pląsów[…]”