Działania własne uczniów

Uczestnicy projektu wykonali mrówczą pracę, poszukując informacji na temat religii występujących na  kłodawskiej ziemi. Efekty swoich działań zaprezentowali w przygotowanych plakatach oraz prezentacjach multimedialnych.