Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

Wielokulturowy Kraków Karola Wojtyły

Codzienne bycie razem rodzi potrzebę wzajemnego zrozumienia, w celu eliminacji przesądów i przezwyciężania wzajemnych lęków. Zadaniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego jest więc poznanie się – poznanie partnera dialogu oraz bogactwa jego kultury i religii. Proces ten powinien promować szacunek dla praw człowieka a także powinien respektować wspólne wartości znalezione we wszystkich wielkich tradycjach religijnych.  W dialogu możemy zbliżyć się do siebie  pomimo różnic.  Karol Wojtyła - Jan Paweł II, który dojrzewał na obszarze wielokulturowej Polski, świetnie rozumiał te procesy. Osią jego nauczania było ludzkie życie i ludzka godność pod każdą szerokością geograficzną – bez względu na wyznanie, pochodzenie, kulturę, rasę czy poziom ekonomiczny.