Spotkanie o cmentarzach żydowskich

Mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu na temat cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej, które prowadziła pani Jolanta Kruszniewska, doktorantka Instytutu Judaistyki UJ w Bibliotece Miejskiej. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o cmentarzach żydowskich w ogóle i naszym w szczególności. Poznaliśmy zasady prawa żydowskiego dotyczącego pochówku, rodzaje inskrypcji, symbolikę macew