Odpowieadmy

 • Odpowiadamy 1

  Zagadka nr 1

  Słowa: ,,Jeśli chcesz poznać boskość, poczuj wiatr na twarzy i ciepłe słońce na dłoni” możemy rozumieć tak, jakby to Bóg był tym wiatrem i słońcem. Ponieważ to on stworzył świat i w tym też słońce, wiatr oraz nas. Dlatego jeśli chcemy poznać Boga, to możemy spędzać czas w otoczeniu, które On stworzył.

  W górach, wychodząc coraz wyżej, widzimy piękniejsze krajobrazy. Szczyt porównujemy do raju. Gdy odczujemy zmęczenie i pokonamy swoje słabości, zdobędziemy ten symboliczny raj. Biorąc przykład z Jana Pawła II, który wielokrotnie chodził po górach, szukajmy Boga w świecie naturalnym.

   

  Zagadka nr 2

  SYMBOLIKA RZEK:

  ŁOŚNA - RZEKA WIERNA z utworu Żeromskiego, rzeka, która rozumie („Woda plusnęła na znak. Ona jedna zrozumiała męczarnie serca. Ona jedna przywtórzyła mu dźwiękiem zrozumiałym...”)

  NIEMENRZEKA DOMOWA z utworu Mickiewicza, wspomnienie o niej jest powrotem do kraju lat dziecięcych („Niemnie, domowa rzeko moja...”)

  LETE-RZEKA ZAPOMNIENIA z mitologii greckiej, znajdowała się w Hadesie. Ten, kto jej kosztował, tracił pamięć.

  RZEKA z utworu Herberta symbolizuje PRZEMIJANIE, jak również WIECZNOŚĆ I TRWANIE („Rzeko-klepsydro wody

  przenośnio wieczności”)

   

  Zagadka nr 3

  Owca to symbol odpowiedniej relacji człowieka z Bogiem. Człowiek uznawany jest za owcę, a Pan Jezus za dobrego pasterza.

  Bawół w religii chińskiej symbolizuje ciężką i sumienną pracę.

  Święta krowa jest symbolem płodności i macierzyństwa, dlatego wyznawcy hinduizmu ją chronią i uznają za nietykalną.

  Wąż symbolizuje śmierć i szatana.

  Ryba symbolizuje Jezusa Chrystusa i pierwszych chrześcijan.

   

  Zagadka nr 4

  Ekolog to osoba, która bada, obserwuje i opisuje zależności oraz oddziaływania między organizmami i organizmami a środowiskiem, w którym żyją.
   
  Zagadka nr 5
   
  W Afryce jest tyle mitów o powstaniu świata, ile wszystkich plemion. Jeden mit ludu Bantów nosi tytuł „Niespokojne słońce”. Kosmologia ludu Bantów jest związana z kultem solarnym. Najwyższy bóg jest tam nazywany Wele Hakaba. Jego domem jest niebo. Na niebie umieścił on dwóch braci - Księżyc i Słońce. Księżyc wydawał bardzo duży blask. Słońce nie mogło się nim pochwalić. Bracia kłócili się o to, kto powinien dawać więcej światła. Pewnego razu Słońce zaświeciło jaśniej. Wele postanowił, że tak pozostanie. W kolejnych dniach Wele stworzył wiele innych obiektów. Przyszedł czas na stworzenie człowieka. Pierwsi stworzeni ludzie nosili imiona Mwambu i Sela. Byli to kobieta i mężczyzna. Stali się oni prarodzicami ludzkości. Całe stworzenie trwało sześć dni. Siódmego dnia Wele Hakaba udał się na odpoczynek.