"Credo na dwa głosy" w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej do doskonałe miejsce na poznanie sztuki sakralnej dwóch narodów: polskiego oraz ukraińskiego. Wystawa zatytułowana „Credo na dwa głosy” to wyjątkowa podróż po unikatowych dziełach sztuki o charakterze religijnym. Wyeksponowane na czerwono – granatowym tle dzieła ujmują swoim bogactwem. Zabytki
są świadectwem wielonarodowości miejscowego społeczeństwa. Ekspozycja podzielona została na zabytki wchodzące w skład dziedzictwa kulturowego Zachodu, druga zaś Wschodu, które doskonale ze sobą konkurują. Jak podaje muzeum „część obrazującą sztukę cerkiewną otwiera unikatowa gemma bizantyjska z XI-XII w. Jest jedną z pięciu zachowanych na świecie gemm typu hystera, wykonanych w kamieniu (heliotrop).  Obok niej wyeksponowane są wczesnośredniowieczne pektorały. Dla zwiedzających udostępnione zostały najcenniejsze ikony wchodzące niegdyś w skład ikonostasów i wyposażenia świątyń, w tym także carskie i diakońskie wrota, krzyże procesyjne, wielkopiątkowe płaszczanice, a nawet zakrystyjna szafka. Interesująca jest kolekcja ikon z nieodległej tzw. szkoły rybotyckiej. Uwagę zwracają bogate szaty i różnego rodzaju sprzęty liturgiczne noszące znamiona charakterystycznego stylu”. Relacja z muzeum przygotowana została przez ucznia naszej szkoły z wakacyjnego wyjazdu