Akcja "Dzieci dzieciom"

Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia oraz rozpoczęty adwent skłoniły społeczność szkolną do zorganizowania oraz przeprowadzenia na terenie szkoły zbiórki wolnych datków, które w całości przekazane zostały na prezenty mikołajkowe dla dwóch chłopców z terenu gminy. Społeczność szkolna pragnęła w ten sposób umilić trud podejmowanego leczenia i zasygnalizować chęć niesienia pomocy, wsparcia i obecności w życiu społeczności uczniowskiej pomimo nieobecności. Mamy nadzieję, że na twarzach obdarowanych kolegów zagości promienny uśmiech.