Bima Synagogi Starej w Tarnowie

Niejednokrotnie będąc na wycieczkach w Tarnowie uczniowie odwiedzają Bimę, która jest jedyną pozostałością po wybudowanej w 1630 roku synagodze.  W 1939r. budynek został spalony przez hitlerowców, zaś 1941 roku wysadzono w powietrze jej pozostałość oraz rozebrano mury. Pozostałością po synagodze był ceglany baldachim w wewnętrzną spłaszczoną kopułką, wsparty na czterech kolumnach. W 2006 roku po raz kolejny bima została poddana konserwacji, którą sfinansowała krakowska gmina żydowska,  miasto Tarnó oraz prywatny sponsor z Izraela. Wówczas usunięto uszkodzenia, przytwierdzono tynki, osadzono cegłę, zdublowano kotwy i wzmocniono całą konstrukcję bimy. Zachowano formę trwałej ruiny, symbolu barbarzyństwa hitlerowskiego.