O nas

Zespół Szkolno – Przedszkolny reprezentuje grupa 20 aktywnych uczniów otwartych na działania, pragnących poszerzać swoje horyzonty a także zdobywać rzetelną wiedzę.  Uczniowie uczęszczają do starszych klas szkoły podstawowej. Naszym celem jest zgłębienie tegorocznej tematyki konkursu poprzez liczne inicjatywny, przedsięwzięcia oraz wydarzenia. Podejmowane przez nas działania mają na celu krzewienie wartości ponadczasowych, postawy otwartości oraz poszanowania względem drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, kultury czy wyznawanej religii. Chcemy udowodnić, że świat jest piękny poprzez swoją różnorodność a także wzajemne poszanowanie.