Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem"

Zapraszamy do udziału w konkursie.