Z wizytą w Azji Zachodniej

Turcja- państwo położone w Azji Zachodniej na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie Południowo-Wschodniej. Kraj oblewa od północy Morze Czarne, od zachodu Morze Marmara i Morze Egejskie, a od południa Morze Śródziemne Położenie geograficzne i ciepły klimat sprawiają, ze jest to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów
z całego świata, zarówno dla walorów przyrodniczych jak i licznych zabytków.

Turcja jest krajem islamskim i religia ta od zarania państwa miała na nie i jego mieszkańców ogromny wpływ. Turcy są ogólnie bardzo religijni i kierują się w życiu zasadami Koranu.
W krajobrazie tego kraju charakterystyczne są liczne meczety z widocznymi z oddali minaretami. Cykl dnia wyznaczają modlitwy płynące z głośników umieszczonych na minaretach. Do meczetu można wejść wyłącznie w określonym stroju i po uprzednim zdjęciu butów. Wiele razy napotkamy w Turcji mężczyzn przebierających palcami ręki, pomiędzy którymi znajduje się tespih, czyli różaniec. Składa się on przeważnie z 33 kuleczek, zrobionych z różnego materiału. Tespih jest dla niektórych nieodłącznym towarzyszem, oczywiście główne zadanie różańca polega na odmawianiu za jego pomocą modlitw, ale nierzadko służy po prostu jako zabawka.

Mimo, ze Turcja jest krajem islamskim na terenie Turcji znajduje się także wiele ważnych dla chrześcijan miejsc. Wspólnoty chrześcijańskie w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei to Siedem Kościołów Azjatyckich, o których wspomina Święty Jan w Apokalipsie. Ten właśnie święty wraz z Marią, po wniebowstąpieniu Chrystusa, zamieszkali w małym domku w Efezie. Budynek ten zwany dzisiaj Domem Marii Dziewicy, jest miejscem pielgrzymek chrześcijan z całego świata. 

 Jednym z najmilej zaskakujących zwyczajów na całym Bliskim Wschodzie jest serdeczna gościnność. Jak kraj długi i szeroki, spotkamy się z uprzejmością, nieważnie, czy będzie to bazar, dworzec autobusowy, czy ulica.