O NAS

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II to najstarsza szkoła w gminie, z prawie 125-letnią tradycją.Do szkoły uczęszcza ponad 260 uczniów, których naucza prawie trzydziestu nauczycieli. Mamy bogate doświadczenie w różnych projektach i programach,zaś w samym projekcie "Oblicza Dialogu" bierzemy udział po raz drugi.

Zespół do realizacji Projektu Edukacyjno Wychowawczego ,,Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” skierowanego do starszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II Krakowie (hasło IX edycji w roku szkolnym 2021/2022- ,,Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”) składa się z 21 osób, w tym 6 osób prowadzących i 15 uczestników z klas V-VIII.