O nas

 

„Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka oparte na personalistycznej koncepcji osoby zawartej w nauce Kościoła Katolickiego. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, uczciwości, pokory, wspólnoty, twórczego myślenia, tolerancji, odpowiedzialności, wiary i osobistej więzi z Bogiem.

O szkole


„Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…”

Jan Paweł II

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała w 1992 roku. Pomysł powołania szkoły zrodził się z wielkiego zapotrzebowania społecznego. Wielu rodziców pragnęło, aby ich dziecko uczęszczało do szkoły, w której program wychowawczy byłby spójny z wychowaniem w domu i aby podstawą tego programu były wartości chrześcijańskie.

Szkoła zatem ma charakter wyznaniowy, jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Przy rekrutacji uczniów nieistotny jest wyznawany światopogląd pod warunkiem pełnego zaakceptowania statutowych założeń szkoły mających na celu kształtowanie osobowości wychowanków zgodnie z chrześcijańską hierarchią wartości.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole są ludźmi o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych, odpowiedzialni za siebie i szkołę. Gdy ogłoszono konkurs na nauczycieli do tworzącej się szkoły zgłosiło się ponad 90 osób.Kilku wyłonionych z tej grupy nauczycieli do dziś pracuje w naszej szkole.

Od września 1999 roku uruchomiono także Katolickie Gimnazjum, które wraz z Katolicką Szkołą Podstawową tworzyło do 31 sierpnia 2017 roku Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2.

1 września 2017 Katolicka Szkoła Podstawowa przyjęła imię Św. Jacka i w wyniku reformy szkolnictwa stała się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami II Katolickiego Gimnazjum.

Jesteśmy znani w okolicy z…

 • Kompetentnych, pogodnych nauczycieli kochających swoją pracę, nastawianych na rozwijanie umiejętności i talentów uczniów tak, by wierzyli  w swoje możliwości, z rodzinnej atmosfery panującej w naszej szkole,
 • Pracy w systemie jednozmianowym (zajęcia lekcyjne odbywają się od 8:30 do 14:55, opieka świetlicy od 7:00 do 17:00)
 • 16.osobowych klas,
 • Zwiększonego wymiaru godzin języka angielskiego, języka polskiego i matematyki,
 • Nauczania dwóch języków obcych już od pierwszej klasy,
 • Śródrocznych wyjazdów na warsztaty językowe do Anglii, Irlandii, Szkocji i Francji,
 • Wysokich wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych,
 • Rzetelnej pomocy w przygotowywaniu się do międzynarodowych egzaminów językowych i konkursów,
 • Dużej liczby indywidualnych konsultacji dla uczniów
 • Stałej obecności i opieki psychologa,
 • Bogatej oferty kółek zainteresowań:
  • robotyka organizowana przez Uniwersytet Rozwoju,
  • szkoła pamięci,
  • zajęcia ekologiczno – przyrodnicze,
  • kółko szachowe prowadzone przez Klub Szachowy „Hetman”,
  • kółko matematyczne,
  • kółko informatyczne,
  • kółko chemiczne,
  • zajęcia sportowe organizowane przez klub sportowy Alpino ,
  • judo prowadzone przez dra Bartosza Głowackiego oraz Michała Głowackiego wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski w JUDO,
  • SKS
  • kółko taneczne,
  • zajęcia plastyczne oraz Akademia Małego Artysty,
  • chórek szkolny prowadzony przez dyrygenta  Orkiestry Dętej „Katowice” pana Damian Łebka,
  • klub Młodego Czytelnika,
  • kółko kulinarne,
  • klub gier planszowych,
 • odkrywania talentów – posiadamy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów
 • troski o kręgosłup wraz z Zakładem Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizujemy program „Szkoła zdrowego kręgosłupa”
 • nieustannego podnoszenia kwalifikacji narciarskich przez uczniów, nauczycieli, rodziców w ramach śródrocznych wyjazdów szkolnych  na obozy narciarskie,
 • klas i pracowni z tablicami interaktywnymi,
 • bezpiecznego budynku (domofon, monitoring),
 • wolontariatu w bogucickim szpitalu ojców Bonifratrów,
 • ponad 25 lat doświadczenia!

https://swietyjacekkatowice.edu.pl