ZAGADKA NR 4: Czym zajmuje się ekolog?

Ekolog to człowiek nauki, który bada i opisuje zjawiska oraz oddziaływania zachodzące między organizmami żywymi a środowiskiem. Dzięki ekologom możemy lepiej poznać i zrozumieć świat organizmów żywych a także relacji i oddziaływań pomiędzy nimi a środowiskiem naturalnym, w którym żyją. Ekolog powinien mieć odpowiednie wykształcenie (np. ukończony kierunek ekologia lub ochrona przyrody) i doświadczenie. Ekologia (grec. oíkos „mieszkanie”, „środowisko” i lógos „wiedza”) to dziedzina biologii, która bada strukturę i funkcjonowanie przyrody. 

 

Ekologia jest jedną z najbardziej cenionych nauk biologicznych, ale wokół zawodu ekologa powstało wiele stereotypów oraz mitów, które osłabiają wizerunek tej profesji. Tak chociażby, że są osobami, które nakłaniają na zmianę stylu życia, przywiązują się do drzew, aby okazać swój sprzeciw lub próbują blokować każdą inwestycję. Należy jednak dodać, że w popularnym rozumieniu ekolodzy to głównie działacze proekologiczni, do których bardziej pasuje określenie „aktywiści”. 

 

Dzięki pracy ekologów możemy lepiej zrozumieć przyrodę i występujące w niej relacje. Relacje te skupiają się na oddziaływaniach organizmów żywych i środowiska naturalnego, co kształtuje złożony schemat życia na Ziemi. Każdy element tego schematu jest bardzo ważny, tworząc ciąg przyczynowo-skutkowy obejmujący całą planetę. Zniknięcie jednego gatunku może nieść ze sobą poważne konsekwencje dla innych stworzeń, w tym także dla człowieka.

 

Ekolodzy prowadzą badania i udostępniają ich wyniki, aby ukazać sytuację wybranych gatunków i przedstawić propozycję ich ochrony. Przykładem działań ekologów jest tworzenie korytarzy dla zwierząt przy rozbudowie infrastruktury. W ten sposób nie blokuje się inwestycji, a stada mogą się bez problemów przemieszać. 

 

Przejście na odnawialne źródła energii.

Dzięki temu nie czerpie się z naturalnych zasobów planety, które ulegają stopniowemu wyczerpaniu. Do pozyskiwania energii ze Słońca wykorzystuje się kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W ten sposób można znacznie obniżyć wysokość rachunków, czyli ekologia to równocześnie oszczędność. 

 

Współcześnie popularny jest ekologiczny styl życia. Poniżej kilka działań proekologicznych, które każdy może zrealizować:

  • Nie podążaj za modą, wartość każdego człowieka jest w środku.
  • Drobne, dobre nawyki życia codziennego mogą przyczynić się do oszczędzania kropli wody, czystego powietrza, energii. 
  • Jeśli mogę pożyczyć, nie muszę kupować.
  • Wysiłek włożony w segregację śmieci opłaca się.
  • Nie wystarczy nie śmiecić, trzeba posprzątać to, co inni zostawili.
  • Zagrożeniem ekologii jest konsumpcjonizm.
  • Łatwiej jeść tonę leków, niż zmienić tryb życia na zdrowszy, dlatego potrzebna jest zmiana diety, zmiana nawyków zamiast spożywania chemii.
  • Wykorzystujmy produkty wielorazowego użytku, które pochodzą z recyklingu i nie produkują zanieczyszczeń.

 

Źródła: