Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

„ Przedstawiając bogactwa naszych religijnych tradycji, winniśmy szerzyć świadomość, że współczesnych problemów nie rozwiąże się, jeżeli nie będziemy znać się wzajemnie i będziemy pozostawać w izolacji między sobą. Wszyscy jesteśmy świadomi przeszłych nieporozumień i konfliktów, które bardzo zaciążyły na stosunkach między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Winniśmy uczynić wszystko, aby zamienić świadomość dawnych urazów i grzechów w mocne postanowienie budowania nowej przyszłości, w której będzie panować jedynie pełna szacunku i owocna współpraca między nami. Kościół katolicki pragnie kontynuować szczery i owocny dialog międzyreligijny z członkami wiary żydowskiej i wyznawcami islamu. Taki dialog nie jest próbą narzucania własnych poglądów innym. Wymaga tylko od nas wszystkich, abyśmy, trzymając się swoich przekonań, z szacunkiem słuchali jeden drugiego, starali się rozpoznawać to co dobre i święte w doktrynie drugich, i współpracować w popieraniu wszystkiego, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i pokojowi. Obecne tutaj dzieci żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie oraz młodzież są dla nas znakiem nadziei i pobudką. Każde nowe pokolenie jest Bożym darem dla świata. Jeżeli pokażemy im to wszystko, co w naszych tradycjach jest szlachetne i dobre, oni w żywszym braterstwie i współpracy doprowadzą je do rozkwitu.”

Papież Jan Paweł II, Jerozolima, 2000 rok.