Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

Dialog międzyreligijny rozumiany jest także  proces dzielenia się własnym życiem na wszystkich poziomach, z wyznawcami innych religii.  „Na każdym z tych poziomów za dialog odpowiedzialni są wszyscy, i jest on obowiązkiem każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Jako wyraz nowego przykazania, dialog ten domaga się integralnego zaangażowania i nie może ograniczać się do uprzejmych słów, dwuznacznego języka albo zebrań, które bardziej niż prawdziwymi spotkaniami są wydarzeniami medialnymi oraz dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania, ale jest działaniem mającym swe uzasadnienie, wymogi, godność”.

Papież Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris misio, 1990 rok.