Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

„Jednostka nigdy nie wyraża się w pełni w swojej kulturze, ale ciągle przekracza ją w poszukiwaniu czegoś poza nią. Z tej perspektywy, drodzy przyjaciele, dostrzegamy możliwość jedności, która nie jest zależna od ujednolicenia (…) Wiara religijna zakłada prawdę. Człowiek wierzący poszukuje prawdy i żyje nią. Chociaż sposób odkrycia i przekazania prawdy częściowo się różni między poszczególnymi religiami, nie powinniśmy ustawać w naszych wysiłkach dawania świadectwa mocy prawdy (…) Prawda wcale nie jest zagrożeniem dla tolerancji, dla istniejących różnic czy pluralizmu kulturowego. Umożliwia ona osiągnięcie konsensusu i pozwala, by debata publiczna pozostawała racjonalna, uczciwa i odpowiedzialna, otwierając drogę do pokoju”.

Papież Benedykt XVI, Jerozolima, 2009 rok.