Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

„Cieszę się, że w tych dniach staraliście się dojść do głębszego zrozumienia postawy Kościoła katolickiego wobec członków innych tradycji religijnych. Rozważaliście najszerszy cel dialogu, jakim jest odkrycie prawdy, i jego motywację, jaką jest miłość, w posłuszeństwie boskiej misji powierzonej Kościołowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Papież Benedykt XVI, Zgromadzenia Ogólne Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, 2009 rok.