Jak pobrać kopię bezpieczeństwa

Aby wykonać kopie bezpieczeństwa strony należy otworzyć menu Narzędzia w Panelu Administracyjnym

 

Wybrać opcję Pobierz kopię

 

Po pewnym czasie pojawi się odpowiednie okienko - wtedy należy zapisać plik .tgz na dysku swojego komputera.

Czas od wybrania Pobierz kopię  do otwarcia okienka zapisu w zalezności od obfitości zamieszczonego materiału może wynosić nawet do kilku minut - nie należy sie tym przejmować - serwer musi wykonac archiwizację!