Nazwa projektu Młody Asyż

- nawiązanie do miasta Asyż, jako symbolu dialogu międzyreligijnego. 27 października 1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój przedstawicieli niemal wszystkich religii świata. ̶Uczyńmy z tego dnia zapowiedź świata żyjącego w pokoju ̶ tymi słowami papież zakończył swoje przemówienie. Na miejsce wybrano włoskie miasto Asyż, ponieważ to miejsce urodzenia i działalności świętego Franciszka, autora wielkiej odnowy duchowej i moralnej w Kościele zachodnim. Franciszkanin  kochał bliźnich także w ich odmienności religijnej i kulturowej, głosił pokój, był  otwarty na wszelki byt,  podchodził do innych bez pretensji triumfalistycznych, bez pragnienia zawładnięcia sumieniami z powodu przepowiadania prawdy.

Na spotkaniu w 1986 roku uznano, że tradycje religijne więcej ze sobą łączy niż dzieli, ich wspólnota nie ma przypadkowego charakteru, zaś wyznawcy tych tradycji religijnych, wprawdzie w różnym stopniu i zakresie, ale zawsze dotykają tej samej Prawdy i uczestniczą w tej samej tajemnicy. Jest wiele wspólnych cech w poszczególnych kulturach i religiach, które mogą stanowić punkt wyjścia do owocnego dialogu i porozumienia: m.in. wartości moralne czy etyczne.

Słowa Jana Pawła II wypowiedziane przy okazji pierwszego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu: “Różnice [między religiami] są mniej istotnymi elementami, jeśli porównać je z jednością, która jest radykalna, podstawowa i decydująca. (...) Powszechna jedność (...) nie może nie pozostawiać śladu w żywej rzeczywistości ludzi, również tych, którzy należą do innych religii. (...)