Tarnów – miasto wielu kultur


W Tarnowie żyli ludzie różnych kultur i religii. Dowody wielokulturowości widać w obiektach architektonicznych, muzeach i wydarzeniach.

 

Kultura chrześcijańska

Bazylika Katedralna - początkowo kościół parafialny podniesionym do godności kolegiaty w 1400 r. Włoski artysta J. Padovano wyrzeźbił w 1570r. jeden z najpiękniejszych w Europie renesansowych pomników nagrobnych.

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej - jeden z najstarszych drewnianych, gotyckich kościołów w Małopolsce z 1458r. Rokokowy ołtarz mieści malowany na desce obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

 

Kultura żydowska

Żydzi osiedlili się w Tarnowie w XV w. i stanowili elitę miasta. Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli synagogi i domy modlitwy.

Stara Synagoga z 1630 r. Do dzisiaj zachowała się jedynie bima (ceglany baldachim ze spłaszczoną kopułką, wsparty na czterech kolumnach) z granitową tablicą pamiątkową w czterech językach. Cmentarz żydowski –założony ok. 1583 r. Jeden z najstarszych w płd. Polsce. W miejscu masowej mogiły ustawiono pomnik w kształcie złamanej kolumny, pochodzącej z ruin Nowej Synagogi. W Tarnowie istnieje Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce.

 

Kultura romska

W Muzeum Etnograficznym można oglądać ekspozycję historii i kultury Romów w Polsce na tle ich dziejów europejskim. Corocznie z Tarnowa wyrusza Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, odwiedzający mogiły pomordowanych w Żabnie, Bielczy, i Szczurowej. W mieście istnieje Tarnowskie Centrum Kultury Romów w Polsce.

 

Kultura węgierska

Brama Seklerska im. J. Bema i S. Petöfiego – dar węgierskiej Fundacji Irott Szó i miasta Sepsiszentgyörgy. Za bramą znajdują się kopijniki, drewniane słupy nagrobne węgierskich wojowników. Z Tarnowem związany jest Norbert Lippóczy - twórca Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.

 

 

 

Autorzy:

Kamil Cygal
Jakub Falisiewicz
Jakub Krawczyk
Julia Niedzielska
Emilia Pajdo
Małgorzata Pietras
Oliwia Żak
fot. Weronika Mostowy - Kuźniar