O nas

Zespół Szkół w Zarzeczu to Szkoła Podstawowa i oddziały Przedszkole. Kierunek naszego życia wskazuje nam nasz patron św. Jan Paweł II. Na Jego wzór uczymy się budować relacje, świadczyć o miłości czynem i słowem, zgłębiamy wiedzę, podróżujemy aby poznawać nieznane, podejmujemy działania na rzecz innych i otwieramy serca na drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia, kultury czy wyznawanej religii.  Nasze motto to Jego słowa: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Uczestniczymy w projekcie Oblicza Dialogu po raz drugi.