Nasze plany

A oto propozycje naszych działań zaplanowanych w celu realizacji projektu:

 • Zapoznanie z głównymi założeniami projektu.
 • Burza mózgów – nasze propozycje.
 • Gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 • Wykonanie gazetek tematycznych.
 • Organizacja wycieczek „Śladami świętych ksiąg”.
 • Filozoficzne spojrzenie na źródła wiary – spotkanie z filozofem (zajęcia warsztatowe).
 • Biblia to fundament nie tylko wiary, ale również kultury i literatury – widowisko słowno-muzyczne.
 • Spotkanie z lokalnym poetą.
 • Konkurs plastyczny „Wpływ Biblii na nasze życie”.
 • Opracowanie bibliografii i bazy stron internetowych dotyczących tematyki projektu.
 • Przygotowanie prezentacji na zakończenie projektu z wykorzystaniem opracowanych materiałów.
 • Rejestracja fotograficzna imprez związanych z realizacją projektu i umieszczanie ich na stronę internetową projektu.
 • Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmiot zewnętrzny adekwatny do tematyki projektu i opisanie go na stronie.