O nas

            W tegorocznej edycji projektu Młody Asyż. Oblicza Dialogu zaangażowana została grupa trzynaściorga uczniów  z klasy 6a i 6c, którzy wyróżniają się nie tylko postawą otwartości na dialog międzykulturowy, ale także ciekawością świata, a tym samym, „różnorodności” kulturowej i religijnej.  Spotkania z grupą odbywają się cztery  razy w miesiącu i przyjmują formę warsztatów, wycieczek, prelekcji, konferencji oraz zajęć filmowych.  Wszystkie one mają na celu rozbudzanie świadomości wielokulturowości ziemi oraz różnić religijnych, z naciskiem na różne oblicza raju w kulturach i religiach świata.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku!