O stronie

Nasza szkoła - Zespół Szkół Elektrycznych nr1 w Krakowie - bierze udział w projekcie "Oblicza Dialogu" wraz z programem edukacyjnym "Młody Asyż. Młodzież na rzecz
tolerancji i pokoju".
 
Dzięki udziałowi w projekcie chcemy promować wśród ludzi młodych działania i postawy otwarte na inne kultury i religie, zwalczające stereotypy, skierowane na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności. Chcemy podkreślić wspólne płaszczy religijne i kulturowe, takie jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach. Naszym celem jest poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.