Wspomnień czar

10 listopada 2017 roku w szkole w Wielgusie miała miejsce doniosła uroczystość: poświęcenie tablicy poświęconej ks. Andrzejowi Biernackiemu w 4 rocznicę śmierci oraz 20 lecie funkcjonowania  szkoły w nowym budynku.

Ks. Biernacki był proboszczem w parafii Gorzków przez 25 lat. To właśnie  w kościele pod wezwaniem św. Małgorzaty Męczennicy w intencji ks. Biernackiego została odprawiona uroczysta Msza św., koncelebrowana przez ośmiu kapłanów pod przewodnictwem ks. dziekana Sławomira Sarka. Młody Asyż zadbał  o oprawę liturgiczną  oraz część muzyczną podczas tej Mszy św.  

Następnie  dostojni Goście wraz  z panem Burmistrzem Adamem Bodziochem udali się do szkoły w Wielgusie, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości : poświęcenie i odsłonięcie tablicy poświeconej ks. Biernackiemu – inicjatorowi budowy szkoły w Wielgusie.

Ks. Andrzej Biernacki – człowiek renesansu : kapłan, artysta, patriota. W trakcie swej  długoletniej posługi w parafii Gorzków zostawił po sobie trwały ślad w ludzkich sercach oraz owoce swej ciężkiej pracy- orkiestrę teraz jego imienia , zespół Gorzkowianie oraz nowoczesny budynek szkoły w Wielgusie, który powstał dzięki zaangażowaniu księdza oraz ówczesnego i obecnego Burmistrza – Adama Bodziocha i ówczesnego dyrektora szkoły - pana Jana Doroza. Zamiłowanie do sztuki proboszcza  uwidaczniało się na każdym kroku - służbę Bogu i ludziom łączył  z działalnością artystyczna. Gromadził wokół siebie parafian, zarażał ich swoją pasją  i pracowitością. Powstawały z ich udziałem : jasełka, przedstawienia  pasyjne , upamiętniające papieża Jana Pawła II oraz patriotyczne i karnawałowe. Sława Gorzkowian dotarła za granice naszego kraju,  wszędzie tam, gdzie występowali, przybliżali kulturę naszego regionu, spotykali się z życzliwym przyjęciem i uznaniem dla pracy całego zespołu a przede wszystkim dla Ks. Andrzeja.

 Kolejnym punktem  programu była  część artystyczna przygotowana przez społeczność uczniowską, nasza „asyżowa gromadka” znacząco przyczyniła się do jej powstania. Na szczególną  pochwałę zasługują: Ola, Wiktoria oraz Miłosz, którzy włożyli dużo pracy, poświęcili mnóstwo swojego czasu, aby  dodać tej uroczystości blasku.   Program artystyczny skoncentrowany był wokół postaci księdza Andrzeja Biernackeigo, jego życia, pracy i zasług dla lokalnej społeczności. W ten sposób złożyliśmy hołd temu wspaniałemu człowiekowi.

To był niezwykły czas, pełen wspomnień i wzruszeń, chciałoby się  rzec – chwilo trwaj……..