Historia naszej szkoły

  • Dawny widok na placówkę
    Dawny widok na placówkę
  • Obecny widok na budynek
    Obecny widok na budynek
  • Widok z boku
    Widok z boku
  • Historia szkoły w Libuszy sięga XVI wieku. Już w 1595 roku funkcjonowała całkiem nieźle szkółka parafialna, w której nauczycielem był wynagradzany przez parafię organista.
 
W 1892 roku wzniesiony został budynek szkoły ludowej. Służył on młodzieży prawie przez sto lat, ale wkrótce okazało się, że Szkoła im. ks. Korneliusza Radomskiego nie może pomieścić uczniów. W 1937 roku powstał projekt budowy nowej szkoły. Niestety, prace wstrzymała wojna.
 Dopiero w 1958 otrzymano pozwolenie na budowę i w 1962 obok starego budynku szkoły stanął nowy. Poprawiło to znacznie warunki pracy dzieci i nauczycieli, chociaż przechodzenie z budynku do budynku było trochę uciążliwe. I tak uczyły się kolejne pokolenia libuszan, aż do roku 1982, kiedy to ze względu na bezpieczeństwo dzieci zamknięto budynek starej szkoły. I znów rozpoczęły się prace budowlane, a ich tempo musiało być szybkie, bo dzieci uczyły się na trzy zmiany i w bardzo trudnych warunkach. Dokonano rozbiórki starej szkoły zmodernizowano istniejący budynek.

Rok szkolny 1986/87 rozpoczął się w radosnym nastroju. Nauka odbywała się w nowych salach, wyposażonych w ładne meble i nowe pomoce dydaktyczne. Od dnia rozpoczęcia budowy trwały prace przygotowawcze do nadania szkole imienia naszego rodaka, pochodzącego z Libuszy profesora Aleksandra Kosiby.

Należy podkreślić wysiłek całej społeczności mieszkańców wsi, dyrekcji szkoły i grona pedagogiczne. Organizowano dyskoteki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, a także coroczne Festyny. Dochód z tych imprez przeznaczono na rozbudowę szkoły.

 
06.05.2010r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia profesora Aleksandra Kosiby Przedszkolu i Gimnazjum, nadaniem sztandaru Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Libuszy, X rocznicy powstania Gimnazjum w Libuszy, poświęcenia sal lekcyjnych w obiekcie szkolnym - otwarto w tym czasie do dyspozycji uczniów i nauczycieli drugą część poddasza gdzie powstały nowe klasopracownie: muzyczna, matematyczna, j.niemieckiego oraz świetlica. W następnym roku szkolnym  dzięki staraniom dyrektora szkoły pana Aleksandra Kalisza oddano do dyspozycji nowoczesny i bezpieczny plac zabaw zlokalizowany na zapleczu szkoły oraz nową salę komputerową.