Projekt Oblicza Dialogu, tematyka na kolejne lata:


Edycja 2016 (rok szkolny 2015/2016)
Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii.

Edycja 2017 (rok szkolny 2016/2017)
W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata.

Edycja 2018 (rok szkolny 2017/2018)
Rola kobiety w tradycji i obrzędowości różnych kultur.

Edycja 2019 (rok szkolny 2018/19)
Sfera sacrum. Sztuka religijna w różnych kulturach.

Edycja 2020 (rok szkolny 2019/2020)
Wymiar duchowy światła w przestrzeni naturalnej i kulturowej.