Młody Asyż.

Młodzież na rzecz tolerancji  i pokoju.

Nasz program edukacyjny jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza Dialogu. Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno–wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Działania uczniów realizowane pod okiem nauczycieli – koordynatorów w okresie trwania programu obejmowały następujące przedsięwzięcia: poszukiwanie i gromadzenie wiadomości, materiałów, opracowań dotyczących tematu głównego w danym roku szkolnym, stworzenie i systematyczne prowadzenie strony internetowej www.obliczadialogu.pl, udział zespołów w przedsięwzięciach organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wystawa, konferencja, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy, spotkania, prezentacje i in. realizowane przez ośrodki kultury i edukacji), związanych z tematyką wielokulturowości, oraz opisanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej, organizację na terenie własnej placówki oświatowej przedsięwzięć związanych z tematyką wielokulturowości oraz zrelacjonowanie tego wydarzenia na prowadzonej stronie internetowej.