O nas

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Od wielu lat szkoła aktywnie włącza się w życie społeczności, podejmuje współpracę z lokalnymi władzami oraz organizuje przedsięwzięcia charytatywne. Poprzez podejmowane działania placówka rozwija zainteresowania oraz pasje uczniów jednocześnie wspierając uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Szkoła krzewi tradycje, podkreśla wartości religijne oraz kultywuje wartości ponadczasowe.