Odpowiadamy

 • aniol.jpg

  1. Rola aniołów w religiach

  Rola aniołów w 3 wielkich religiach monoteistycznych: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, jest dośc podobna - są oni wysłannikami Boga, przekazując ważne orędzie, wspierając i ochraniając ludzi.

 • TrenyKochanowski.jpg

  2. Radość i smutek w dziełach Jana Kochanowskiego

  Treny i fraszki - jak w życiu smutne i radosne chwile, tak w twórczości tego renesansowego poety przenikają się utwory o różnym charakterze

 • ps9.jpg

  3. Zadanie nr 3 - Psalmy

  Jako przykład takiej twórczości, w której przeplata się czas smutku i radości, podajemy Psalmy, konkretnie przywołujemy Psalm 9, ale jest tych przykładó dużo więcej w biblijnym Psałterzu

 • postRR.jpg

  4. Post w różnych religiach

  Akurat przygotowywaliśmy ten temat osobno, korzystaliśmy także przysłuchując sie rozmowie na ten temat rabina, biskupa katolickiego i duchownych innych wyznań chrześcijańskich, więc odpowiedź jest dla nas łatwa :) 

 • Madonna.jpg

  5. Radość i smutek w sztuce

  Naturalnie, także sztuka wyraża przede wszystkim ludzkie emocje, także te bardzo radosne i bardzo smutne.  Ich przykładem mogą być przedstawienia  tej samej osoby, Matki Bożej, chociażby w postaci słynnej rzeźby Madonna z Krużlowej i Matki Bolesnej, Mater Dolorosa.