Zagadka nr 5: Emocje w sztukach wizualnych

Sztuki wizualne tj. malarstwo, rzeźba czy grafika potrafią sugestywnie przekazywać paletę emocji. Służy do tego nie tylko forma przekazu, ale także jego treść, kolorystyka czy kompozycja.

Przykładem radości ujętej w formie obrazu jest praca Charlesa la Bruma poświęcony narodzeniu Jezusa Chrystusa. W centralnej części obrazu znajduje się święta rodzina. Dzieciątko Jezus tuli do swej piersi Matka Boża. Całość kompozycji utrzymana jest w ciepłej kolorystyce. Wzrok zgromadzonych wokół szopki pasterzy oraz aniołów koncentruje się na Dzieciątku Jezus. Serca rodziców wypełnia radość z narodzin syna. Dłonie św. Józefa złożone są do modlitwy, zaś wzrok Maryi Panny wzniesiony jest ku niebu. Narodzinom tym towarzyszyło niezwykłe oczekiwanie oraz radość.

Jacek Malczewski zaś w swoim malarstwie ukazywał różne oblicza śmierci. Na obrazie pt. „Śmierć Ellenai” ukazuje on odejście młodej kobiety. Malarz w realistyczny sposób ukazał ułożenie ciała kobiety oraz cierpiącego po jej stracie mężczyznę. Patrząc na obraz odnosi się wrażenie niezwykłego smutku i rozpaczy rozdzierającej serce mężczyzny. Spowite bólem ciało kobiety zaś wzbudza wzruszenie. Mężczyzna pada do nóg kobiety czule je otulając. Obraz nasuwa refleksje dotyczące przemijalności ludzkiego życia.