Tradycje rodzinne w różnych religiach. Małżeństwo, chrzest i pogrzeb u luteran.

Małżeństwo, chrzest i pogrzeb u luteran

Małżeństwo

Wesele i małżeństwo jest sprawą świecką, podlegającą ustawom obowiązującym w danym kraju. W te sprawy nie powinien się mieszać Kościół ani duchowny. W kościele ewangelickim małżeństwo nie jest sakramentem, gdyż nie zostało ustanowione przez Chrystusa, lecz należy do bożego porządku istniejącego od początku świata.

             Ma charakter co do zasady nierozerwalny. Małżeństwo wyznaniowe jest oczywiście zawierane w kościele podczas uroczystego nabożeństwa.

Chrzest

            Jest to jeden z dwóch sakramentów uznawany przez kościół ewangelicki. Drugim sakramentem jest Eucharystia.
            Chrzest święty udzielany jest na uroczystym nabożeństwie, poprzez trzykrotnie polanie wodą i wypowiedzenie odpowiedniej formuły odwołującej się do Boga Ojca
 i Syna i Ducha Św. Udziela się go również niemowlętom. Chrzest stanowi początek odnowy człowieka, który – jako dorosły – winien go potwierdzić swoją wiarą. Chrzest udzielony w innym Kościele uznaje się za ważny.

            Pierwsze urodziny dziecka są wyjątkową chwilą dla całego zboru. Rodzice dziecka (oraz rodzice chrzestni) cieszą się z przeżytego pierwszego roku życia ich pociechy, dlatego też podczas nabożeństwa (w trakcie liturgii końcowej) odbywa się uroczyste błogosławieństwo jednorocznego dziecka i jego rodziców. W ten sposób  dziękują oni wtedy Bogu w modlitwie za ten rok i proszą o dalsze błogosławieństwo.

Pogrzeb

Pogrzeb składa się z nabożeństwa pogrzebowego w kościele lub kaplicy oraz pożegnania na cmentarzu. Podczas ceremonii wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego modlą się, śpiewają pieśni i czytają fragmenty Ewangelii. Luteranie, podobnie zresztą, jak wszyscy pozostali protestanci, nie modlą się za dusze zmarłych, uważają że modlitwa nie jest już w stanie zmienić sytuacji zmarłego. W tradycji luterańskiej nie ma też zwyczaju zapalania świec ani zniczy „za duszę zmarłego”. Znicze, podobnie jak kwiaty i wieńce są tylko wyrazem pamięci o zmarłych. Luteranie w Polsce są chowani zarówno w trumnach, jak i urnach, do grobów ziemnych lub murowanych. Na cmentarzach ewangelickich możemy spotkać różne rodzaje nagrobków – od grobowców przez płyty nagrobne po obeliski, a na starszych nekropoliach również kaplice grobowe, stele i kolumny. Wiele z nich zwieńczonych jest lub oznaczonych krzyżem. Na nagrobkach – poza imieniem i nazwiskiem zmarłego – można znaleźć cytaty biblijne nawiązujące do zmartwychwstania, nadziei i zaufania Bogu. Czasami wykuwane są też fragmenty luterańskich pieśni.