Wystawa Asyż. Nadzieja Świata

"Forma i treść naszych modlitw są bardzo różne i nie ma mowy o tym, by je sprowadzać do wspólnego mianownika. Ale w tym zróżnicowaniu może odkryliśmy na nowo, że – jeśli chodzi o problem pokoju i jego związek z zaangażowaniem religijnym – jest jednak coś, co nas łączy”

Jan Paweł II, To, co uczyniliśmy dzisiaj, ma dla świata znaczenie życiowe, „L’Osservatore Romano”