Symbolika zwierząt w judaizmie

Zwierząta czyste i nieczyste, prawdziwe i legendarne, symboliczne. Dopuszczalność ich przedstawienia, zakazy niektórych wizeruów i wiele, wiele więcej ciekawostek na platformie JCC Kraków, dostępnej dla nas dzięki dobrodziejstwom Internetu