O nas

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JASIONCE IM. JANA PAWŁA II

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsza szkoła w Jasionce powstała ok. 1844 roku. Finansował ją właściciel dworu Jan Jędrzejowicz. Zajęcia prowadził Ludwik Cybulski, syn rządcy folwarku. Początki funkcjonowania szkoły były bardzo trudne i skromne, lekcje odbywały się w jednej izbie. Szkoła ta działała jedynie do 1848 roku.

Dopiero w 1885 roku późniejszy właściciel tutejszego dworu Stanisław Jędrzejowicz kupił chałupę chłopską od Michała Mroczki i zaczął ją przerabiać na szkołę. Budynek składał się z jednej sali lekcyjnej i pokoju dla nauczyciela. 2 października 1885 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Utworzono dwa równorzędne oddziały I klasy, do których uczęszczało 63 uczniów.
Pierwszym zawodowym nauczycielem w Jasionce był Franciszek Ksawery Zając. Katechizowania dzieci podjął się ks. Stanisław Nyrkowski, proboszcz ze Stobiernej. Izba, w której odbywały się lekcje miała niespełna 25m2 , a wysokość jej nie przekraczała 2 metrów. W klasie było jedno małe okno, a całe jej wyposażenie było ubogie. Składało się z kilku ławek dla uczniów, stołu nauczycielskiego i tablicy lekcyjnej.
Nauczanie w takich warunkach było bardzo trudne, dlatego pan Franciszek Zając niestrudzenie przekonywał mieszkańców Jasionki o konieczności rozbudowy szkoły. Udało się to zrealizować w 1893roku.

Na Grondzie powstała nowa, murowana szkoła, pokryta paloną dachówką. Budynek ten składał się z dwóch sal lekcyjnych i dwupokojowego mieszkania nauczycielskiego. Pierwsza z sal, przeznaczona dla młodszej grupy, wyposażona była w kilka ławek dla uczniów, biurko nauczycielskie i zabawki. W drugiej klasie, dla starszej grupy, znajdowały się ławki dla uczniów, stolik dla nauczyciela, tablica lekcyjna i szafka z pomocami dydaktycznymi. Dnia 26 września 1893 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej szkoły. Na uroczystość tę przybyli m.in. państwo Jędrzejowiczowie. Mszę św. odprawił ks. Nyrkowski w Ochronce Sióstr Służebniczek. 28 września 1893 roku rozpoczęła się nauka już w nowej szkole.

Ponieważ liczba uczniów ciągle rosła w 1909 roku zaczęto planować rozbudowę szkoły poprzez wzniesienie piętrowej dobudówki. Rok później oddano piętro do użytku. Znajdowały się tam trzy sale lekcyjne i korytarz z klatką schodową. W 1912 roku Rada Szkolna Krajowa przekształciła tutejszą szkołę z jednoklasowej na dwuklasową i mianowała stałym kierownikiem tej placówki Franciszka Ksawerego Zająca, który sprawował tę funkcję prawie przez 40 lat, aż do roku 1924, wtedy przeszedł na emeryturę. Przez cały ten okres Franciszek Zając prowadził kronikę szkolną, która jest najbardziej wiarygodnym dokumentem historii szkoły w Jasionce, ale też bezcenną kroniką dziejów wsi i jej mieszkańców.

We wrześniu 1939 roku wojsko niemieckie zajęło budynek szkolny na kwatery. Zniszczono wówczas wiele mebli i pomocy naukowych. W połowie października 1939 roku rozpoczęły się zajęcia, ale zakazano nauki historii i geografii. Zdolniejszą młodzież dokształcano poza szkołą w ramach tzw. tajnego nauczania. Na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku wskutek działań wojennych budynek szkolny bardzo ucierpiał, powypadały szyby z okien, został uszkodzony dach. Naukę w roku szkolnym 1944/45 rozpoczęto 23 września. Radzieckie jednostki wojsk lotniczych w tym czasie rekwirowały na swe potrzeby jedną lub dwie sale lekcyjne, co w dużym stopniu utrudniało pracę szkolną.
W myśl zarządzenia Ministra Oświaty szkoła w Jasionce od września 1945r. realizowała program szkoły 7-klasowej, uczęszczało do niej 235 uczniów. Zarząd Gminy w Trzebownisku dostarczył niezbędne meble szkolne, natomiast z dochodów pozyskanych z imprez szkolnych zakupiono potrzebne pomoce naukowe.
W roku szkolnym 1946/47 funkcjonowało Gminne Gimnazjum dla Dorosłych, nauka odbywała się w Domu Ludowym.

W związku z rosnącą liczbą dzieci i przymusem nauki na dwie zmiany, w latach sześćdziesiątych XX wieku zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły. Jednak rozwiązanie architektoniczne budynku, jak również jego układ funkcjonalny nie odpowiadały ówczesnym wymogom szkolnym. Teren, na którym stała szkoła był podmokły, co powodowało wilgoć w budynku. Sale były zimne, za małe i niedoświetlone. Fundamenty szkoły w wyniku działania wilgoci były poważnie uszkodzone, a strop i klatka schodowa - jak się potem okazało - nie były zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Te czynniki wpłynęły na decyzję mieszkańców wsi odnośnie wybudowania nowej szkoły.
W lutym 1961roku dokonano wstępnej lokalizacji budynku. Na ten cel przekazano parcelę o powierzchni 10.000 m2 w rejonie Grond - Gęsiówka. Mieszkańcy zobowiązali się w ramach czynu społecznego wnosić świadczenia w gotówce i służyć pomocą w trakcie budowy. Budynek nowej szkoły został oddany do użytku w 1969 roku, był dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W szkole zainstalowano ogrzewanie grzejnikowe oraz podłączono budynek do sieci elektrycznej istniejącej już wtedy w Jasionce. Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Jasionce, do której uczęszczały dzieci z tej wsi oraz z Tajęciny i z Wólki Podleśnej służyła mieszkańcom przez wiele lat. W latach 1973 – 1983 pełniła funkcję szkoły zbiorczej.

W latach dziewięćdziesiątych postanowiono rozbudować szkołę. Podjęto taką decyzję, ponieważ dotychczasowa sala gimnastyczna była mała i nieprzystosowana do zajęć, było też za mało sal lekcyjnych. Prace remontowe zostały zakończone w 1997 roku, a już od 1 września rozpoczęła się nauka w nowej części budynku, rozszerzonego o nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem, dziewięć sal lekcyjnych, pomieszczenia administracyjne oraz kuchnię z jadalnią.
Uroczyste poświęcenie szkoły odbyło się 11 listopada 1997 roku. Biskup Edward Białogłowski poświęcił nową część szkoły oraz udzielił błogosławieństwa wszystkim pracownikom.

Rok 1997 był początkiem funkcjonowania placówki jako Zespołu Szkół w Jasionce. 16 października 2002 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II i poświęcenia sztandaru szkoły z udziałem ks. bpa Kazimierza Górnego.

Przyjmując imię Jana Pawła II nasza szkoła znalazła się w rodzinie szkół noszących imię Papieża Polaka. Obecnie w budynku szkoły ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którego funkcję prezesa pełni pani Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce - mgr Nina Kitlińska. Co roku społeczność szkolna uczestniczy w zjazdach szkół im. Jana Pawła II m.in. w Częstochowie, Wadowicach.

Szkoła na bieżąco jest remontowana, została wymieniona stolarka okienna, odnowiono sale lekcyjne. Doposażono klasopracownie w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt audiowizualny.

Od roku szkolnego 2019/2020 przy Zespole Szkół w Jasionce oddano do użytku nowe żłobko-przedszkole. Parterowy budynek ma powierzchnię ponad 1700 metrów kwadratowych. Jest tam czterooddziałowe przedszkole i dwuoddziałowy żłobek. Powstał też nowy plac zabaw i parking. Wartość inwestycji to prawie 8 milionów 400 tysięcy złotych.