O nas

  • Nasza grupa
    Nasza grupa

Jesteśmy grupą uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu. Postanowiliśmy wziąć udział w projekcie "Młody Asyż", ponieważ chcemy zgłębić wiedzę o naszym Patronie Janie Pawle II - Papieżu Dialogu.

Zgodnie z nauczaniem Papieża Polaka i jego słowami, że "dialog (...) musi być skierowaniem własnej uwagi w stronę "drugiego", tego właśnie z kim mamy rozmawiać", chcielibyśmy propagować ideę tolerancji i dialogu w naszym życiu.

Temat naszego projektu to: "Więcej nas łączy niż dzieli, czyli o świętych księgach największych religii świata".