O nas

Jesteśmy uczniami klasy 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Grafika w Zagoździu.

Jednoklasowa szkoła w Zagoździu powstała w 1916 roku, następnie została przekształcona w 1926 roku na szkołę dwuklasową, a 1 września 1928 na trzyklasową. W 1936 roku ludność Zagoździa postanowiła wybudować szkołę. Budowę wraz z wyposażeniem w potrzebny sprzęt ukończono w sierpniu 1938 roku, a 1 września rozpoczęto naukę w nowym budynku. W czasie okupacji ograniczono zajęcia szkolne, ale cały czas prowadzono tajne nauczanie. Poza tym szkoła była miejscem spotkań członków organizacji podziemnych oraz stałym punktem kontaktowym żołnierzy AK. Po wyzwoleniu szkoła wznowiła swoją działalność. Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1996 roku, a uroczyste oddanie do użytku odbyło się 10 listopada 1999 roku. W tym samym czasie zrealizowano pomysł budowy pomnika poświęconego pamięci nauczycieli, którzy zginęli podczas II wojny światowej oraz postanowiono nadać szkole podstawowej imię Stanisława Grafika, kierownika szkoły w latach 1937-1943, który za działalność przeciwko okupantowi został stracony na zamku w Lublinie w 1943 roku. Uroczyste nadanie imienia odbyło się wkrótce po otwarciu nowego budynku szkoły. Od 1 września 1999 roku do 31 sierpnia 2019r. w tym samym budynku funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Zagoździu, początkowo jako placówka samodzielna, a 1 marca 2003 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Zagoździu.

 

W projekcie edukacyjnym Oblicza Dialogu bierzemy udział pierwszy raz. Z wielkim zapałem i entuzjazmem przystąpiliśmy do realizacji projektu. Wierzymy, że uczestnictwo w tym projekcie pozwoli nam jeszcze bardziej poznać i otworzyć się na inne religie i kultury.