Opowieść o Żydach Przemyskich

Kolejną ekspozycją, jaką można obejrzeć w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej jest wystawa pt. „Opowieść o Żydach Przemyskich”. Stanowi ona doskonałą okazję do poznania historii i kultury przemyskich Żydów. Społeczność ta miała duży wpływ na życie gospodarcze, kulturalne i społeczne tego regionu. Na wystawie zobaczyć można zwoje Tory, elementy ubioru, artykuły związane z domowymi uroczystościami religijnymi i świętami m.in. lampki chanukowe, balsaminki, pucharki i kieliszki kiduszowe