O projekcie

I edycja, rok 2014:
Architektura sakralna. Sztuka czytania symboli.

 

Ideą wydarzeń projektu jest ukazanie podobieństw pomiędzy różnymi religiami i kulturami na tych samych płaszczyznach. Rok 2014 to symbolika sakralna w architekturze różnych wyznań. Autorzy projektu położyli nacisk na wielopłaszczyznowość i różnorodność inicjatyw: od konferencji, dyskusji poprzez wystawy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
- Założeniem I edycji projektu jest zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków – podkreśla Barbara Munk z Instytutu Dialogu Międzykulturowego, współautorka projektu - Architektura to trwałe świadectwo wielokulturowości, wzajemnego przenikania się stylów architektonicznych i detali. Inspiracje miały zarówno charakter przestrzenny (czyli rozchodzenie się wpływów na różne kraje i kontynenty), jak i czasowy (świadome nawiązywanie do rozwiązań wieków wcześniejszych, np. architektury antycznej, średniowiecznej itp.) Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wskazywanie podobieństw i płaszczyzn wspólnotowych pomiędzy przedstawicielami różnych kultur i religii. Nie jesteśmy inni – pomimo powierzchownych różnic jesteśmy tacy sami.
Wydarzenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz studentów religioznawstwa, kulturoznawstwa, religii wschodu, judaistyki, architektury oraz do dzieci i młodzieży.

Program I edycji projektu:
I. Dyskusja "Synagoga-Katedra-Meczet. Sztuka czytania symboli.”

II. Konferencja "Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam – sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II"

III. Wystawy towarzyszące    
Świątynie Europy i Dalekiego Wschodu - wystawa fotograficzna obrazująca architekturę różnych kultur i religii na przestrzeni wieków - świątynie różnych wyznań z terenów europejskich i bliskowschodnich, detale architektoniczne oraz całe obiekty.
Asyż. Nadzieja świata – wystawa przedstawiająca  międzyreligijne spotkania modlitewne w intencji pokoju na świecie organizowane z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II.
Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie - fotografie i plany architektoniczne dokumentujące budowanie świątyń na tym terenie oraz podkreślenie roli biskupa Karola Wojtyły, któremu udało się doprowadzić do rozpoczęcia budowy.

IV. Warsztaty tematyczne dla młodzieży szkolnej
Tematyka:
• Z czego budowano świątynie?
Elementy architektoniczne – witraż, kopuła, kolumna. Podziemne kościoły.
• Jak wytwarzano dawniej świece?
• Pisanie ikon.
• Kaligrafia łacińska i arabska – różnice i podobieństwa.

V. Część artystyczna – koncert WIECZÓR PIEŚNI ŻYDOWSKIEJ: „JOSL&REIZELE”