Wypowiedzi dotyczące dialogu międzyreligijnego

„Kiedy byłem młody, mogłem jedynie czytać książki o innych religiach. Dzisiaj partnerzy naszych (...) międzyreligijnych dialogów żyją między nami, są naszymi sąsiadami i kolegami. Codzienne bycie razem rodzi potrzebę wzajemnego poznawania, eliminacji przesądów i przezwyciężenia lęków”.

Kardynał  Franz König,2001.